O firmie

Przedsiębiorstwo Usługowe GEOGRAF działa w sektorze usług związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska, spełniamy oczekiwania klientów od 1996 roku. Wieloletnie doświadczenie i rzetelność pozwoliło nam na pozyskanie zaufania wielu podmiotów.

Naszym priorytetem jest wspieranie pracowni urbanistycznych w procedurach tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także pomoc przedsiębiorcom przy przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko, aż do uzyskania wymaganych decyzji środowiskowych.

Pracownicy firmy tworzą zespół doświadczonych specjalistów różnych dziedzin, będących w stanie profesjonalnie i rzetelnie rozwiązać każdy problem znajdujący się w obszarze działalności firmy.

Dowodem naszego profesjonalizmu jest zaufanie wielu klientów. Zapewniamy, że powierzone nam zadania realizowane są z największą starannością, rzetelnie i terminowo.