Batymetria zbiorników

W ofercie naszej firmy znajdują się  badania głębokościowe dna zbiorników śródlądowych. Wynikiem rozpoznania głębokości zbiornika jest mapa batymetryczna, która może służyć do prawidłowego wykorzystania i zagospodarowania zbiornika wodnego oraz terenów bezpośrednio przyległych do niego.