Oddziaływanie górnictwa na środowisko

Dla jednostek samorządowych i prywatnych inwestorów wykonujemy specjalistyczne ekspertyzy w zakresu oddziaływania górnictwa na środowisko. Ekspertyzy te mają za zadanie określić wpływ górnictwa na poszczególne komponenty środowiska, wskazać zagrożenia środowiskowe wynikające z eksploatacji kopalin. Wskazują również rejony czy miejsca całkowicie wyłączone z procesów inwestycyjnych lub miejsca o ograniczonym sposobie inwestycji.