Program Ochrony Środowiska

Doświadczenie jakie posiada nasza firma umożliwia nam przygotować i sporządzić programy ochrony środowiska. Program ochrony środowiska sporządzany jest na szczeblu województwa, powiatu i gminy. Dokument ten określa wymagania odnoszące się do polityki ekologicznej państwa, a w szczególności określa cele i priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawne, ekonomiczne, społeczne. Realizacja tego programu ma prowadzić do poprawy stanu środowiska naturalnego, do efektywnego zarządzania środowiskiem oraz zapewnienia skutecznych mechanizmów chroniących środowisko przed degradacją.