Raport z wykonania programu ochrony środowiska

Nasza oferta to również sporządzanie raportów z wykonania programu ochrony środowiska. Zgodnie z Prawem ochrony przyrody organ wykonawczy realizacji Polityki Ekologicznej Państwa, zobowiązany jest sporządzić co 2 lata raporty z realizacji programu ochrony środowiska, a następnie przedstawić sejmikowi województwa.