Inwentaryzacja przyrody

           Przeprowadzamy inwentaryzację elementów przyrody ożywionej i nieożywionej. Wykonywane przez nasz zespół terenowe prace inwentaryzacyjne pozwalają ustalić aktualny stan przyrody badanego obszaru oraz podjąć odpowiednio wcześnie właściwe decyzje planistyczne lub inwestycyjne dotyczące badanego obszaru.